Kwalifikacja E.09

październik 2016

Całkowity albo częściowy zanik sygnału o dużej przepływności binarnej jest sygnalizowany alarmem z grupy