Kwalifikacja E.09

październik 2016

Urządzenie, które zapewnia bezprzerwowe zasilanie urządzeń elektrycznych lub elektronicznych oznacza się akronimem