Kwalifikacja E.09

czerwiec 2015

Wiadomością sygnalizacji DSS1, która wskazuje na zaakceptowanie zgłoszenia przez abonenta wywoływanego jest