Kwalifikacja E.08

styczeń 2021

Oprawa oświetleniowa posiadająca odporność przed pyłem i strugą wody powinna posiadać stopień ochrony co najmniej

Podobne kwalifikacje

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychE.07
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychE.24
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychEE.05
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychEE.26