Kwalifikacja E.08

styczeń 2016

Za pomocą którego z pomiarów sprawdzana jest skuteczność ochrony przed dotykiem bezpośrednim w instalacji do 1 kV?

Podobne kwalifikacje

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychE.07
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychE.24
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychEE.05
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychEE.26