Kwalifikacja E.08

styczeń 2014

Dla instalacji elektrycznej o danych U0 = 230 V i Ia= 100 A, Zs = 3,1 Ω (ZsIa ≤ U0) pracującej w układzie TN-C nie jest skuteczna dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, ponieważ

Podobne kwalifikacje

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychE.07
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychE.24
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychEE.05
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychEE.26