Kwalifikacja E.07

wrzesień 2014

Do pomiaru energii elektrycznej zastosowano licznik indukcyjny jednofazowy o danych znamionowych UN = 230 V, IN = 5 A, c = 375 obr./kWh. Licznik wykonał 1 500 obrotów. Pobrana z sieci energia elektryczna wyniosła

Podobne kwalifikacje

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychE.08
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychE.24
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychEE.05
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychEE.26