Kwalifikacja E.07

październik 2013

Prędkość pola wirującego n w maszynie indukcyjnej zależy od współczynnika 60 i zależności

Podobne kwalifikacje

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznychE.08
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychE.24
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychEE.05
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychEE.26