Kwalifikacja E.06

czerwiec 2013

Wskaźniki natężenia pola wykorzystuj się do wyznaczania dla anten