Kwalifikacja E.06

styczeń 2015

Montaż przewlekany THT to sposób