Kwalifikacja E.06

czerwiec 2013

Samoczynne wyłączanie odbiornika telewizyjnego z lampą kineskopową w różnych odstępach czasu i towarzyszący mu chwilowy rozbłysk ekranu w jednym z podstawowych kolorów świadczy o