Kwalifikacja E.06

czerwiec 2016

Reflektometr optyczny jest przyrządem służącym do lokalizacji uszkodzenia w