Kwalifikacja E.06

czerwiec 2014

Które z wymienionych urządzeń nie jest stosowane w lokalnej sieci komputerowej?