Kwalifikacja E.06

czerwiec 2020

W celu przytwierdzenia przewodu PE typu LY 1×2,5 mm2 do zacisku śrubowego należy zastosować