Kwalifikacja E.05

październik 2016

Do precyzyjnego montażu powierzchniowego wykonywanego ręcznie stanowisko montażowe powinno być wyposażone w