Kwalifikacja E.05

czerwiec 2015

W celu odizolowania tranzystora od radiatora należy zastosować podkładkę