Kwalifikacja E.05

wrzesień 2015

W urządzeniu elektronicznym radiator jest przykręcony do metalowej obudowy. Jakie cechy powinna mieć pasta stosowana w miejscu styku radiatora z elementem półprzewodnikowym, aby na obudowie nie występowało napięcie?