Kwalifikacja E.05

styczeń 2020

Podczas lutowania elementów elektronicznych topnika używa się w celu