Kwalifikacja E.05

czerwiec 2020

Określenie DIL8 dotyczy typu