Kwalifikacja E.05

czerwiec 2014

Jakie operacje należy wykonać przed lutowaniem, aby oczyścić w sposób mechaniczny zanieczyszczone, utlenione końcówki elementów elektronicznych?