Kwalifikacja E.05

czerwiec 2017

Która wielkość elektryczna jest mierzona w hercach [Hz]?