Kwalifikacja E.04

czerwiec 2016

Do zbadania rezystancji wewnętrznej urządzenia użyto woltomierza i amperomierza. Jak nazywa się zastosowana metoda pomiarowa?