Kwalifikacja E.04

styczeń 2020

Który parametr nie dotyczy frezarki numerycznej?