Kwalifikacja E.04

styczeń 2018

Który z wymienionych środków ochrony indywidualnej powinien bezwzględnie zastosować pracownik podczas wymiany tranzystora CMOS?