Kwalifikacja E.04

styczeń 2017

Która akcja zostanie wykonana po wywołaniu polecenia COMPILE w środowisku do programowania urządzeń mechatronicznych?