Kwalifikacja E.03

czerwiec 2014

Rdzeń wirnika silnika indukcyjnego wykonuje się z