Kwalifikacja E.03

wrzesień 2015

Wskaż czujnik, który można zastosować do kontroli ciśnienia wywieranego przez ciecz na ściany zbiornika?