Kwalifikacja E.03

styczeń 2015

Jakie wymiary uwzględniają dopuszczalne błędy wykonania elementu mechanicznego?