Kwalifikacja E.03

styczeń 2016

Jakiego typu silnik elektryczny ma na tabliczce zaciskowej zaciski oznaczone: U, V, W, K, L, M?