Kwalifikacja E.02

czerwiec 2017

Zgodnie z wymaganiami WTO, programowany czas przerwy kalibrowanej (FLASH) powinien mieć wartość zawartą w przedziale