Kwalifikacja E.02

czerwiec 2016

Stosowany w siłowniach telekomunikacyjnych rozłącznik głębokiego rozładowania baterii RGR