Kwalifikacja E.02

czerwiec 2015

Do budowy sieci ISDN w układzie rozszerzonej magistrali pasywnej należy zastosować kabel stacyjny