Kwalifikacja E.02

wrzesień 2015

Do podłączenia w biurze 3 terminali ISDN i 2 aparatów faks grupy 2, należy zastosować