Kwalifikacja E.02

czerwiec 2015

Ile gniazd i jakiego typu należy zastosować do podłączenia w biurze 4 terminali ISDN i 3 aparatów telefonicznych analogowych?