Kwalifikacja E.02

styczeń 2016

Do komunikacji głosowej za pośrednictwem sieci komputerowej, z użyciem analogowego aparatu telefonicznego należy zastosować