Kwalifikacja E.01

styczeń 2014

Stopień dopasowania anteny do linii, która ją zasila określa