Kwalifikacja E.01

czerwiec 2017

Telekomunikacyjna kanalizacja pierwotna, wielootworowa, przeznaczona dla kabli linii magistralnych, wewnątrzstrefowych, międzycentralowych i międzymiastowych nosi nazwę kanalizacji