Kwalifikacja E.01

styczeń 2014

Którym symbolem oznaczony jest telekomunikacyjny kabel stacyjny, o żyłach miedzianych jednodrutowych, o wspólnej izolacji polwinitowej?