Kwalifikacja E.01

czerwiec 2017

Którym symbolem oznaczany jest kabel, którego należy użyć w miejscu o zwiększonym prawdopodobieństwie wystąpienia pożaru?