Kwalifikacja E.01

styczeń 2014

Do odbioru sygnałów z odległych satelitów stosuje się anteny