Kwalifikacja BD.32

czerwiec 2020

Który dokument powinien złożyć geodeta do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu pobrania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z otrzymaniem zlecenia podziału nieruchomości?