Kwalifikacja BD.32

styczeń 2020

Które punkty graniczne działki powinny zostać trwale zastabilizowane podczas procedury ustalenia granic?