Kwalifikacja BD.32

czerwiec 2020

Jakim kolorem przedstawia się na mapie z projektem podziału nieruchomości leśnej projektowane punkty i linie graniczne?