Kwalifikacja BD.32

czerwiec 2019

W którym przypadku można dokonać wznowienia znaków granicznych?