Kwalifikacja BD.32

czerwiec 2019

Po dokonaniu czynności scalenia i podziału nieruchomości jej wartość wzrosła z 10 000,00 zł do 15 000,00 zł. Oblicz maksymalną wysokość opłaty adiacenckiej.