Kwalifikacja BD.32

czerwiec 2019

Integralną częścią protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych jest szkic