Kwalifikacja BD.32

czerwiec 2020

Jednostka ewidencyjna może być określona w katastrze nieruchomości wyłącznie za pomocą