Kwalifikacja BD.31

czerwiec 2019

Współrzędne X i Y punktów osnowy realizacyjnej nanosi się na