Kwalifikacja BD.31

styczeń 2019

W trakcie zakładania i prowadzenia BDOT500 należy stosować hierarchię ważności atrybutu źródło. Które elementy są w tej hierarchii najważniejsze?