Kwalifikacja BD.31

styczeń 2020

Którą grupę błędów, związanych z wpływem na wyniki pomiarów, wyróżnia się w geodezji?