Kwalifikacja BD.31

styczeń 2020

Ile wynosi błąd wartości wyrównanej, jeżeli kąt poziomy został pomierzony 4 razy, a błąd średni pojedynczego pomiaru kąta wynosi ±10cc?