Kwalifikacja BD.31

czerwiec 2019

Całość dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyniki opracowania tych danych kompletuje się i przekazuje do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w postaci operatu