Kwalifikacja BD.31

styczeń 2019

Którym kolorem uwidacznia się na kopii mapy zasadniczej wyniki wywiadu terenowego?