Kwalifikacja BD.31

styczeń 2020

Zakładając pomiarową osnowę sytuacyjną, należy zapewnić wykonanie pomiarów liniowych ze średnim błędem pomiaru odległości