Kwalifikacja BD.30

czerwiec 2020

Koszty pośrednie oblicza się w kosztorysach inwestorskich jako procentowy wskaźnik od wartości kosztów bezpośrednich

Podobne kwalifikacje

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskichB.16
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichB.18
Montaż konstrukcji budowlanychB.20
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowejB.30
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanychB.33
Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanychBD.29