Kwalifikacja BD.30

czerwiec 2019

W ramach układania nowej sieci wodociągowej, przewidziano roboty ziemne na odcinku 500 m. Do wykonania wykopu wąskoprzestrzennego pod rurociąg należy zastosować koparkę

Podobne kwalifikacje

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskichB.16
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichB.18
Montaż konstrukcji budowlanychB.20
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowejB.30
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanychB.33
Wykonywanie i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanychBD.29