Kwalifikacja BD.29

styczeń 2020

Ustawiony w stopie kielichowej prefabrykowany słup żelbetowy, do momentu osiągnięcia minimalnej wytrzymałości wykonanego złącza powinien być tymczasowo przytrzymywany za pomocą

Podobne kwalifikacje

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskichB.16
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskichB.18
Montaż konstrukcji budowlanychB.20
Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowejB.30
Organizacja i kontrolowanie robót budowlanychB.33
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysówBD.30