Kwalifikacja BD.26

czerwiec 2019

Przed przyklejeniem odlewu gipsowego podłoże należy