Kwalifikacja BD.26

czerwiec 2019

W celu zminimalizowania możliwości powstawania na powierzchni marmuru plam i zacieków stosuje się