Kwalifikacja BD.25

czerwiec 2019

Który materiał należy zastosować do stabilizacji podłoża, jeżeli w podłożu występują nadmiernie wilgotne grunty spoiste?