Kwalifikacja BD.25

czerwiec 2019

Przy wykonywaniu 100 m2 warstwy wiążącej o grubości 6 cm z betonu asfaltowego nakład pracy walca statycznego samojezdnego 10 t wynosi 1,02 m-g. Oblicz dzienną wydajność tego walca, przyjmując, że pracuje on 8 godzin dziennie.