Kwalifikacja BD.25

czerwiec 2019

W celu usunięcia kolein o głębokości ponad 35 mm powstałych tylko w warstwie ścieralnej nawierzchni bitumicznej drogi należy wykonać