Kwalifikacja BD.25

czerwiec 2019

Ile 8-godzinnych dni pracy należy zaplanować w harmonogramie realizacji robót drogowych na pracę 3 spycharek gąsienicowych 74 kW (100 KM), by wykonać koryto o głębokości 45 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi o długości 325 m i szerokości 9,0 m, jeżeli norma wydajności dziennej 1 takiej spycharki przy wykonaniu koryta o tej głębokości wynosi 199,501 m2?