Kwalifikacja BD.25

czerwiec 2019

Którą czynność technologiczną przy ulepszaniu podłoża gruntowego spoiwem cementowym należy wykonać bezpośrednio po rozścieleniu cementu?