Kwalifikacja BD.18

styczeń 2020

Protokolarny odbiór techniczny przewodu kominowego wymagany jest przed przystąpieniem do eksploatacji

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17