Kwalifikacja BD.18

czerwiec 2020

Jaka będzie wartość natężenia przepływu nośnika ciepła wyrażona w dm3/s, jeżeli zarejestrowana na rotametrze wartość wynosi 5,4 m3/h?

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17