Kwalifikacja BD.18

styczeń 2020

W kominku z płaszczem wodnym powinno palić się

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17