Kwalifikacja BD.18

czerwiec 2020

Podczas procesu fermentacji w biogazowni kontrolowana i rejestrowana jest przede wszystkim

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17