Kwalifikacja BD.18

styczeń 2020

Zasobnik c.w.u. połączony jest przez wymiennik ciepła z kolektorami słonecznymi. Podczas prac konserwacyjnych stwierdzono, że pompa działa, a woda w zasobniku nie nagrzewa się. Jakie działania należy podjąć w pierwszej kolejności?

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17