Kwalifikacja BD.18

czerwiec 2019

Które parametry złoża geotermalnego jako źródła dla ciepłowni są najkorzystniejsze?

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.17