Kwalifikacja BD.17

styczeń 2019

W instalacji pompy ciepła wskaźnik SPF określa współczynnik efektywności pracy

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18