Kwalifikacja BD.17

styczeń 2019

Podczas prac montażowych systemów energetyki odnawialnej multicyklony stosowane są jako urządzenia ograniczające emisję do atmosfery

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18