Kwalifikacja BD.17

styczeń 2019

Podczas wykonywania instalacji fotowoltaicznej połączenia całkowicie hermetyczne i jednocześnie uniemożliwiające błędnie połączenia biegunów paneli fotowoltaicznych z baterią, wykonuje się stosując złączki

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18