Kwalifikacja BD.17

styczeń 2019

Przewód ochronny PE jest oznaczony tylko i wyłącznie kolorem

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18