Kwalifikacja BD.17

czerwiec 2019

Aby wykluczyć błędne działanie instalacji solarnej do glikolu dodaje się inhibitory. Mają one na celu

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18