Kwalifikacja BD.17

czerwiec 2019

Podczas konserwacji sprężarki w pompie ciepła stwierdzono jej poprawne działanie. Jest to zapewnione tylko wtedy, gdy występujący w niej czynnik chłodniczy jest w stanie skupienia

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18