Kwalifikacja BD.17

czerwiec 2019

Aby połączyć ze sobą dwie stalowe rury tej samej średnicy z gwintem zewnętrznym należy użyć

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18