Kwalifikacja BD.17

styczeń 2019

Nastawa zaworu bezpieczeństwa w instalacji grzewczej z pompą ciepła powinna wynosić

Podobne kwalifikacje

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.22
Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnejBD.18