Kwalifikacja BD.16

czerwiec 2020

Ile farby antykorozyjnej potrzeba do dwustronnego pomalowania 7 blach stalowych o wymiarach 1000×2500 mm, jeżeli wydajność tej farby przy jednokrotnym malowaniu wynosi 12 m2/l?