Kwalifikacja BD.16

czerwiec 2020

Wskaż prawidłową kolejność czynności związanych z montażem prefabrykowanej płyty ściennej w miejsce wbudowania.
1. Wyznaczenie położenia elementu w budowli,
2. przygotowanie złącza,
3. podwieszenie elementu na haku,
a następnie