Kwalifikacja BD.16

czerwiec 2020

Wstępną fazą konserwacji niektórych konstrukcji stalowych jest tzw. śrutowanie, czyli