Kwalifikacja BD.14

czerwiec 2019

Które kruszywa stosowane są do wykonania zaprawy murarskiej ciepłochronnej?