Kwalifikacja BD.14

czerwiec 2020

Gąbkowanie powierzchni tynku gipsowego, polegające na zroszeniu tynku rozproszonym strumieniem wody i zacieraniu pacą gąbkową, wykonuje się w celu