Kwalifikacja BD.14

czerwiec 2020

Oblicz, ile pustaków ściennych o wymiarach 288 × 188 × 220 mm należy przygotować do wykonania 2 ścian wysokości 3 m i długości 8 m każda, jeżeli norma zużycia tych pustaków wynosi 22,40 szt./m2.