Kwalifikacja BD.12

styczeń 2020

Oblicz koszt zagęszczania mieszanki betonowej przy wykonaniu posadzki w pomieszczeniu o wymiarach 5,2 × 3,5 m, jeżeli koszt zagęszczenia 1 m2 mieszanki wynosi 4,50 zł.