Kwalifikacja BD.12

czerwiec 2020

Który środek transportu stosuje się do przewożenia mieszanki betonowej z wytwórni zewnętrznej na plac budowy?