Kwalifikacja BD.12

czerwiec 2020

Zgrzewanie punktowe prętów zbrojenia powinno odbywać się pomiędzy dwiema