Kwalifikacja BD.12

czerwiec 2020

Ile kilogramów domieszki przeciwmrozowej należy dodać do mieszanki betonowej składającej się z 10 kg cementu, 40 kg piasku i 80 kg żwiru, jeżeli ma ona stanowić 1,5% masy cementu?