Kwalifikacja BD.12

czerwiec 2020

Do przewozu na plac budowy prętów zbrojeniowych o długości powyżej 12 metrów należy użyć