Kwalifikacja BD.08

czerwiec 2020

Ostatnią warstwą pokrycia dachu wykonanego z trzech warstw papy jest papa