Kwalifikacja BD.08

czerwiec 2020

Izolację z membrany wysokoparoprzepuszczalnej na dachach spadzistych stosuje się w celu