Kwalifikacja BD.08

czerwiec 2020

Ile kilogramów lepiku potrzeba do przyklejenia papy na połaci 5 m × 4 m, jeśli zgodnie z instrukcją producenta wydajność lepiku wynosi 5 kg/m2 powierzchni?