Kwalifikacja BD.05

styczeń 2020

Jeżeli dno kanału dopływowego jest położone 0,5 m powyżej dna głównego kanału sieci kanalizacyjnej, to należy zastosować