Kwalifikacja BD.05

czerwiec 2020

Podczas napełniania instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym w najwyższych punktach pionów należy zamontować