Kwalifikacja BD.05

styczeń 2020

Komora ciepłownicza o powierzchni powyżej 3,5 m2 podziemnej kanałowej sieci ciepłowniczej powinna być wyposażona