Kwalifikacja BD.05

czerwiec 2020

Aby umożliwić naprawę armatury czerpalnej, należy w instalacji wodociągowej zamontować zawór