Kwalifikacja BD.05

czerwiec 2020

Który zawór należy zamontować na sieci wodociągowej w celu ochrony przewodów tranzytowych, magistralnych i rozdzielczych przed powstawaniem w nich nadmiernych wartości ciśnienia?