Kwalifikacja BD.05

styczeń 2020

Do gazów nietoksycznych stosowanych jako źródło energii pozyskiwanej ze złóż ropno-gazowych zaliczany jest gaz