Kwalifikacja BD.04

czerwiec 2019

Zielony kolor farby uzyskuje się po wymieszaniu 2 farb o barwach