Kwalifikacja BD.04

czerwiec 2020

Profile CD 60 i UD 30 oraz łączniki krzyżowe to podstawowe elementy systemu suchej zabudowy