Kwalifikacja BD.04

czerwiec 2019

Szkło wodne potasowe jest spoiwem farby