Kwalifikacja BD.04

styczeń 2020

Aby wyznaczyć położenie okładziny ściennej z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym, należy wytrasować zamocowanie