Kwalifikacja BD.04

czerwiec 2019

Aby uniknąć trwałych zabrudzeń posadzki z wykładziny PVC, należy ją po przyklejeniu