Kwalifikacja BD.01

styczeń 2020

Które urządzenie odwadniające nawierzchni należy stosować w terenach zabudowanych nieskanalizowanych w przypadku braku przestrzeni na wykonanie rowów otwartych?