Kwalifikacja BD.01

styczeń 2019

Przed przystąpieniem do wykonywania warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej powierzchnię istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa należy