Kwalifikacja BD.01

styczeń 2019

W wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych mączkę wapienną składuje się w