Kwalifikacja BD.01

czerwiec 2019

Przed zakończeniem pracy ładowarki operator maszyny powinien