Kwalifikacja BD.01

styczeń 2020

Która spośród wymienionych warstw nie zalicza się do dolnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowej?