Kwalifikacja B.AW2

styczeń 2019

Zieloną barwę powłoki malarskiej uzyska się, mieszając ze sobą farby w kolorach