Kwalifikacja B.AW2

styczeń 2019

Korzystając z instrukcji producenta, oblicz ilość tynku maszynowego o grubości warstwy 10 mm potrzebnego do otynkowania powierzchni ściany o wymiarach 3 x 4 m.
Instrukcja producenta (fragment)
Tynk maszynowy przeznaczony jest do nakładania na wszystkie typowe rodzaje podłoży budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem murów wykonanych z materiałów lekkich oraz o wysokiej nasiąkliwości. Średnie zużycie zaprawy do wykonania tego tynku wynosi 11 kg na 1 m2 na grubość tynku 10 mm.