Kwalifikacja B.AW2

styczeń 2019

Którym kolorem należy zaznaczyć instalację elektryczną na rzucie kondygnacji budynku?