Kwalifikacja B.AW1

styczeń 2019

Aby podnieść wartość techniczną mieszkania, poprawić warunki użytkowania oraz układ funkcjonalny, należy poddać go