Kwalifikacja B.AW1

styczeń 2019

Wymiary rzeczywiste witryny cukierniczej wynoszą 48,5 x 51,5 x 169,0 cm. Na rysunku wykonanym w skali 1 : 20 wymiary tej witryny będą wynosić