Kwalifikacja B.36

czerwiec 2015

Jeżeli podczas ustalania przebiegu granic geodeta nie może doprowadzić do zawarcia ugody pomiędzy właścicielami sąsiednich działek, to powinien