Kwalifikacja B.36

czerwiec 2019

Który kod cyfrowy jest poprawnie zapisanym identyfikatorem działki ewidencyjnej?