Kwalifikacja B.36

styczeń 2016

Jakie numery należy nadać działkom powstałym po podziale działki nr 23 na dwie równe działki?