Kwalifikacja B.36

styczeń 2016

Którego z wymienionych dokumentów nie trzeba dołączać do wniosku o podział nieruchomości?