Kwalifikacja B.36

styczeń 2016

W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony na gruncie geodeta może wstrzymać postępowanie rozgraniczeniowe na