Kwalifikacja B.36

styczeń 2019

Podczas pomiaru użytku gruntowego stwierdzono, że grunty porośnięte są wikliną w stanie naturalnym oraz krzewiastymi formami wierzb. Podczas aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków grunty te należy zakwalifikować do