Kwalifikacja B.36

czerwiec 2017

W księdze wieczystej zapisano powierzchnię nieruchomości w postaci 34 arów. Ile to jest m2?