Kwalifikacja B.36

styczeń 2018

Które z wymienionych gruntów podlegają scaleniu i wymianie?