Kwalifikacja B.35

czerwiec 2014

Którego instrumentu, ze względu na zbyt małą dokładność pomiaru, nie należy używać do inwentaryzacji wysokościowej studni kanalizacyjnej?