Kwalifikacja B.35

styczeń 2015

Geodeta wytyczył w terenie sieć kanalizacji deszczowej. Jakim kolorem na szkicu powinien zaznaczyć wytyczoną sieć?