Kwalifikacja B.35

wrzesień 2014

Szkic, na którym geodeta nanosi wszystkie elementy po wytyczeniu realizowanego obiektu w terenie, nazywa się szkicem