Kwalifikacja B.35

czerwiec 2014

Rezultatem inwentaryzacji obiektu przemysłowego, wykonywanej za pomocą skaningu laserowego, jest