Kwalifikacja B.35

styczeń 2020

Rozstaw szyn torów kolei normalnotorowej w Polsce, mierzony 14 mm poniżej powierzchni tocznej główek szyn, wynosi