Kwalifikacja B.35

czerwiec 2015

Do wykonania wykresu odkształcenia należy przyjąć wyniki pomiarów