Kwalifikacja B.35

styczeń 2015

Metodę wyznaczania położenia punktu na podstawie pomierzonych dwóch kątów poziomych α i β w punktach A i B o znanych współrzędnych nazywa się wcięciem