Kwalifikacja B.35

czerwiec 2014

Zapis: gn32 na szkicu inwentaryzacyjnym oznacza