Kwalifikacja B.35

czerwiec 2015

Jako podstawy do wykonania tyczenia obrysu budynku na gruncie pod wykop nie można wykorzystać punktów