Kwalifikacja B.35

czerwiec 2014

Pomiary GPS, wykorzystywane do wyznaczenia przemieszczeń poziomych, są pomiarami