Kwalifikacja B.34

czerwiec 2019

Ile wynosi wysokość poziomu porównawczego profilu podłużnego, jeżeli najwyższa wysokość naniesionego na ten profil punktu wynosi 225,85 m, a najniższa 185,20 m?