Kwalifikacja B.34

październik 2013

Pomierzono kąty zewnętrzne w ciągu poligonowym, zamkniętym, pięciopunktowym. Suma kątów wynosi 1400g01c00cc. Ile wynosi poprawka kątowa dla każdego kąta?