Kwalifikacja B.34

styczeń 2018

Który z podanych wzorów posłuży do obliczenia azymutu kolejnego boku Az2-3, jeżeli dany jest azymut boku poprzedniego Az1-2 i pomierzony kąt lewy α na punkcie 2?