Kwalifikacja B.34

czerwiec 2014

Podstawową czynnością podczas wykonania pierworysu mapy sposobem tradycyjnym jest naniesienie na arkusz ramki sekcyjnej i siatki kwadratów. Za pomocą którego przyrządu nie można nanieść siatki kwadratów na zakładany arkusz?