Kwalifikacja B.34

czerwiec 2013

Dla jakiej skali mapy pomiar odcinka w terenie wykonany był z dokładnością do 0,10 m, jeżeli na mapie dokładność wynosi 0,2 mm?