Kwalifikacja B.34

wrzesień 2015

Miary, które określają położenie mierzonej pikiety, nazywa się