Kwalifikacja B.34

październik 2013

Przy pomiarze kąta poziomego w dwóch położeniach lunety unika się wpływu błędu