Kwalifikacja B.34

czerwiec 2013

Odległość między punktami tworzącymi siatkę kwadratów na mapie odpowiada 200 m w terenie. Oznacza to, że skala mapy wynosi