Kwalifikacja B.34

styczeń 2017

Który z wymienionych błędów instrumentalnych w teodolicie jest eliminowany przez pomiar kąta poziomego w dwóch położeniach lunety?